İltihaplar

Apse Ameliyatı

Apse Ameliyatı
Cerrahi operasyonla apse drenajı işlemi

Bu operasyon, ameliyatla apsenin yerleşim kurduğu odağı vücuttan uzaklaştırma eylemini kapsar. Apssenin yerleştiği alana ve gelişimine bakılarak genel veyahut spinal anestezi ile ağrıyı uyuşturarak sleril şartlar sağlayıp ameliyatla iltihabı bedenden ayırır. Eğer çok gerekli ise plastik bir tüpü bir ucunu apsenin içerisine bir ucunu vücudun dışına getirerek ameliyatın ardından da iltihabı vücuttan akıtmaya devam edilir. Ameliyatın ardından, ameliyat öncesinde de olduğu gibi antibiyotik kullanımı sürdürülür.

Apse Drenajı
Perkütan şeklinde apse drenajı işlemi

Bu operasyon, araştırmacı radyologlar tarafınca sıklıkla gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem en sık, karın içerisinde ki apselerde ve akciğer apseleri için kullanılır. Karın içerisinde ki apseler karın boşluğu veyahut böbrek, dalak ya da karaciğerde oluşabilmektedir. Bu yöntemle gerçekleştirilen apse drenajı genellikle başarılı sonuçlanır. Perkütan şeklinde apse drenajı bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi aracılığı ile yapılmaktadır. Bu işlemde apseli bölge görüntülenerek drene işlemi yapılır. Bu sebeple oldukça başarılı sonuçlar verir.

apse ameliyatı, apse draneji
apse ameliyatı

Perkütan apse ameliyatı yapılırken uygulanması gereken herhangi bir prosedür bulunmamaktadır. Ameliyat alanı; girişimsel radyoloji odası, muayene odası, anjiografi odası veyahut ameliyathane de yapılabilmektedir. Apse drenajı ameliyatı hasta lokal anestezi ile acıyı hissetmez. Daha sonra apseli alan steril örtüler aracılığı ile kapatılır ve drenaj yapılacak alan cerrahi sıvılarla sterilize edilir. Daha sonra sterilize edilmiş iğnelerle apseli alana girilir ve irini dışarı akıtabilmek amaçlı katater isimli plastik tüp yerleştirilir. Bir ucu apsenin içinde olan kataterin yerinden oynamaması için cilde sabitlenmesi gerekir.

Ameliyat sonrası hastaya antibiyotik tedavisi uygulanmaya devam edilir. Bu şekilde vücutta kalan iltihap kurutulmuş olur. Ameliyat sırasında hastaya takılan katater hastadan alınan yanıta göre bir süre daha vücutta kalabilir. Günlük olarak kataterden gelen iltihap seviyesi takip edilir. 10 cc’ye kadar iltihap akana kadar katater vücutta kalır. İltihabın vücuttan tamamı ile atılıp atılmadığı; ultrason, bilgisayarlı tomografi veyahut MR aracılığı ile gözlenir. Tüp yerinden çıkarılana kadar apseli alana pansuman yapılmalıdır. Tabi daha sonra bölgeye dikiş atmak gibi bir durum söz olmaz.

Devamını Gör

Sorularınızı Buradan Sorabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close